Landinformatie Tanzania

Landinformatie Tanzania


Bevolking en cultuur


Tanzania telt +/- 36 miljoen inwoners verdeelt over vele etnische groepen. Deze groepen leven verspreidt over gans het land. De vruchtbaarheid van de grond en economische factoren waren echter bepalend voor de keuze van hun woonplaats.


De belangrijkste godsdiensten zijn het Christendom en de Islam. Op het vasteland is 45% Christen, 35% Islamiet en 20% Animisten. Op Zanzibar is 90% van de bevolking Islamiet.


95% van de Tanzanianen zijn Bantoes verdeeld over 130 volksstammen. Zij spreken Kiswahilli een taal van Bantoe oorsprong. 1% bestaat uit een klein aantal Aziaten (vooral Indiërs), Europeanen en Arabieren. De overige 4% bestaat vooral uit de erg gekende Masai wonende op het grensgebied tussen Kenia en Tanzania. Zij spreken een Nilotische taal en de Hadzabi's die wonen nabij het Eyasi meer en zij spreken Khoisan taal.


Men kan de Bantoes onderverdelen in 7 belangrijke groepen die allen Kiswahili spreken een oorspronkelijk Bantoetaal die, vooral in de kuststreek, een aantal Arabische, Portugese en Engelse woorden hebben overgenomen.


De Sukuma's of "volk van het noorden" leven vooral ten zuiden van het Victoriameer. Zij doen vooral aan tuinbouw, runderteelt en het verbouwen van katoen. Muziek en dans maken ook deel uit van hun cultureel leven. De Sukum's zijn o.a. bekent om hun "slangendans" waarbij ze zich wikkelen in levende slangen.


De Makonde's wonen in Zuid Tanzania. Zij kwamen oorspronkelijk van noord Mozambique en trokken over de Ruvumu rivier naar hun huidige woonplaats het Makonde plateau dat uitmondt bij de oostelijke oevers van het Malawi meer. Zij zijn een fier volk dat door hun ligging heeft kunnen weerstaan aan de stijgende invloed van de westerse beschaving. Hun erg gekende ebbenhouten houtsculpturen spelen een belangrijke rol in hun dagelijks leven, meer dan een gewoon stuk handwerk zijn zij de expressie van hun eeuwenoude cultuur en erfgoed.


De Chagga's zijn een succesvolle volkstam die wonen op de vruchtbare uitlopers van de Kilimanjaro, één van de dichtsbevolkte streken van Tanzania De koffieplant die op deze erg vruchtbare grond erg goed gedijt heeft deze mensen dan ook veel voorspoed gebracht.


De degelijke opleiding gebracht onder impuls van de missionarissen en het relatief hoge inkomen door de koffieverkoop brachten mee dat deze volksstam kon terugblikken op een hoger educatief niveau.


De Haya's wonen aan de westelijke oevers van het Victoriameer. Zoals de Chagga's hadden zij reeds vroeg belangstelling in een degelijke opleiding waardoor ze overal in Tanzania belangrijke posten bekleden. Door de hoge bevolkingsgraad zijn zij verplicht om op een intentieve wijze bananen en koffie te verbouwen. Reeds voor de komst van de Europeanen verbouwden en verhandelden de Haya's koffie. Door de veredeling van de koffieplant exporteren deze mensen tot vandaag nog hun koffie al wonen ze meer dan 1.400 Km van de kust.


De Nyamwezi's wonen in centraal Tanzania in de nabijheid van Tabora. Hun origine is een mengeling van verschillende etnische groepen. Midden de negentiende eeuw waren zij befaamde handelaars wat ook niet verwondelijk is gezien verschillende handelsroutes hun woongebied doortrokken. De vroegere handelaars komende van de kuststreek noemde hen "Mensen van de Maan". Deze naam kregen ze waarschijnlijk omdat ze voor deze handelaars plots opdoken vanuit het Tanzaniaanse vasteland. De tseetseevlieg, oorzaak van de dodende slaapziekte, en het permanent gebrek aan water maken het de mensen het echt moeilijk om te overleven.


De Ha bevolking woont in het verre westen van Tanzania dicht bij de grens met Burundi en langs de beboste en met tseetseevliegen verpestte oevers van het Tanganyikameer.De Ha doen er alles aan om hun oude gewoontes en culturen te bewaren. Zij zijn vooral veeboeren en erg bekend voor oude dansen die van de dansers heel wat ervaring vragen om het rytmische maar ingewikkeld tromgeroffel te volgen.


De Hehe wonen vooral in het Iringa hoogland in het zuiden van het land. De stamhoofden wonen rond Kalenga in enorme grote huizen. Van hun afkomst en gewoonten voor 1850 is weinig geweten. Deze volkstam was erg krijgshaftig en verwierf door allerlei veldslagen veel macht in een periode rond de helft van de achttiende eeuw. De stamhoofden beweerden over een mystieke kracht te beschikken die zij putten uit een "oorlogsmedicijn". De meest glorieuze overwinning was deze die ze behaalden op de Duitsers in 1891 onder de leiding van stalhoofd Mkwawa. De eerste en meest zuidelijke handelsroutes liepen door hun woongebied en zij waren al vlug betrokken bij de bloeiende ivoorhandel. Zo ruilden ze de slagtanden met wapens, fijne Europese klederen, kralen en alcohol. Tijdens het tienjarig bewind van stamhoofd Mkwawa werden de Hehe een welvarend en zelfstandig volk. De dag van vandaag houden ze zich vooral bezig met het verbouwen van mais en het houden van koeien en geiten.


De meest gekende volksstam is zeker de Masai. Hun afkomst is nooit duidelijk geweest maar men vermoed dat ze in de zeventiende eeuw vanuit Noord Afrika de Nijl volgden en zo in Kenia en Tanzania terecht kwamen. Masai betekend "Spreker van de Masaa taal"'.De Masai zijn onderverdeeld in 12 verschillende groepen naargelang de plaats waar ze wonen. De belangrijkste groep zijn de Ilkisongo en zij leven in Tanzania. De Masai zijn halfnomadische veeboeren en geloven rotsvast dat al de koeien ter wereld hun gegeven werden door god.Buiten koeien bezitten ze ook geiten en ezels. Zij trekken er constant op uit met hun kudden op zoek naar vers gras en water. Hun spreuk is dan ook: God geef ons koeien en gras, zonder gras zijn er geen koeien en zonder koeien zijn er geen Masai.


De Hadzapi bewonen de noordcentrale gedeelte van Tanzania en worden beschouwt als de oudste bewoners van het land. Getuigen hiervan zijn de vondsten van stenen werktuigen, wapens, schuilplaatsen en rotsschilderingen die dateren van 5.000 jaar terug. Vandaag nog kan men de muurschilderingen bewonderen in het Kondoa/Kolo gebied gelegen tussen Arusha en Dodoma. In tegenstelling tot de Bantoes spreken deze mensen de Khoisaans. De Hadzapi leven van de jacht en het verzamelen van allerlei vruchten en fruit.


Taal


Engels en Swahili zijn de officiële talen maar in de afgelegen gebieden kan de kennis van een mondje Swahili nuttig zijn. Het Swahili heeft veel bijgedragen tot het eenheidsgevoel van de verschillende etnische groepen.


Swahili is een Bantoetaal die door immigratie en handel drijven heel wat Arabische, Perzische, Hindische, Portugese en Engelse woorden in hun woordenschat hebben opgenomen. Het Swahili dat oorspronkelijk ontstond aan de Oostkust van Tanzania is nu de meest gesproken taal in Tanzania, Congo, Kenia en Oeganda.


Het Swahili phrasebook ( Engels ---> Swahili ): geschreven door Matin Benjamin, Charles Mironko & Anne Geoghegan en uitgegeven door Lonely Planet is zeker een aanrader voor wie zijn weg wil vinden in het Swahili.


Geschiedenis


Over de geschiedenis van Tanzania in de oudheid is erg weinig gekend al heeft men bij opgravingen sporen teruggevonden van minstens zes beschavingen. Zo lieten Romeinen, Perzen, Turken, Chinezen, Portugezen en Masai er hun sporen achter.


De Arabieren doken op in de 8ste eeuw vooral met de bedoeling om handel te drijven. Zij kregen het echter aan de stok met de Portugezen en later ook met andere Europese mogendheden die natuurlijk allen graag de macht over het kustgebied verwierven.


Het duurde tot de 18e eeuw voor de Arabieren erin slaagden het land binnen te dringen tot aan het Tanganyika meer. Dit was voor de handelaars de start van de slavenhandel in dit gebied.


De slaven werden verzamelt in Bagamoyo en later naar Zanzibar overgebracht. De arme mensen hadden weinig keus ofwel werden ze tewerkgesteld op de plantages ofwel werden ze naar het huidige Saoedi-Arabie verscheept om daar als persoonlijke slaven te dienen.


Eeuwenlang werd Zanzibar bestuurd vanuit Oman maar wegens de belangrijke groei van de slaven- en kruidenhandel besliste Sultan van Oman, Seyyid Saidwas om de hoofdstad van Oman over te brengen naar Zanzibar.


In de negentiende eeuw kwamen de Duitsers en de Engelsen tot een overeenkomst waarbij Duitsland Tanganyika in zijn bezit kreeg en Engeland Kenia. Na het verdrijven van de Sultan van Zanzibar kwam Tanganyika onder Duitse overheersing.


Na wereldoorlog 1 kreeg Engeland het protectoraat van dit land maar legde weinig belangstelling aan de dag om dit land uit te bouwen. Als reactie hierop ontstond een aantal boerenorganisaties. Toen in de jaren '50 het nationalisme een grote rol begon te spelen sloten deze zich aan bij de politieke groepering de TANU. Deze partij nam in 1961 zonder slag of stoot het hecht in handen, met Julius Nyerere als president.


Op 26 april 1964 werd Tanganyika onhafhankelijk. Op 9 december 1961 was Zanzibar reeds onafhankelijk en op 26 april 1964 vormden ze beiden de Verenigde Republiek van Tanganjika en Zanzibar.Uiteindelijk op 29 oktober 1964 veranderden ze de naam in Verenigde Republiek Tanzania.


Tanzania is administratief ingedeeld in 25 regionen. Op 25 april 1977 kreeg Tanzania haar grondwet die in oktober 1984 werdt herzien.


Nyerere voerde vanaf 1967 een radicale koers van zelfvoorziening en socialisme. Toen deze samenwerkingsvorm faalde werd een meer centraal geplande dorps- en landbouwstructuur ingevoerd. Ook deze was weinig succesvol. De armoede op het platteland nam er niet door af en door het ontbreken van iedere economische stimulans verslechterden de landbouw, transport- en industriesectoren steeds meer. Nyerere stond geen oppositie toe.


In 1979 kende het land dan ook niet alleen een zeer grote armoede maar ook een groot aantal politieke gevangenen. Nyerere was ook politiek actief in andere landen, met name op het gebied van de gewapende vrijheidsstrijd wat de economie nog verder in het slop bracht. Nyerere overleed in 1999. In 1985 werd Ali Hassan Mwinyi president. Sinds 1982 kent het land een parlement. Sinds de jaren '90 is er een ontwikkeling gaande naar meer democratie.


Sinds 23 november 1995 is Benjamin William Mkapa president.


Geografie


Tanzania heeft een oppervlakte van 945.087 vierkante kilometer waarvan 886.037 vierkante kilometer land en 59.050 vierkante kilometer water, hiermee is zij het grootste land van Oost-Afrika. In het noorden grenst Tanzania aan Oeganda en Kenia, in het westen aan Rwanda, Burundi, en Congo, in het zuiden Zambia, Malawi, en Mozambique en in het oosten aan de Indische Oceaan.Tanzania's vasteland is van O naar W in een drietal zones te verdelen. Langs de Indische Oceaan bevindt zich de lange lagunerijke kust met veel koraalriffen ervoor.


In het zuiden is de kustvlakte veel breder (160 Km) dan in het noorden (15 km). Ten westen van de kustzone verheffen zich een serie steile randen die uitlopers vormen van een oud plateau met een gemiddelde hoogte van 1.200m. Dit plateau daalt in noordwestelijke richting langzaam af naar het Victoriameer. Westwaarts loopt het plateau ook af maar wordt doorsneden door de Oostafrikaanse slenk. Deze slenk verstoorde bij haar ontstaan het reliëf van het land, het klimaat en de loop van de rivieren. Noord Tanzania is erg vulkanisch. Men treft hier de hoogste bergen van Afrika aan, de Kilimanjaro (5.895m), de Meru (4.630m) en de Ngorongorokrater.


Klimaat


Het klimaat van Tanzania is grotendeels tropisch. Droge en natte seizoenen wisselen elkaar af met lokale verschillen. Bij de beoordeling van het klimaat moet echter niet alleen rekening worden gehouden met de regio (kustvlakte, centraal plateau of hooggebergte) maar ook met het feit dat in Tanzania grote verschillen in de jaarlijkse neerslagcijfers voorkomen.


Een gemiddelde van 750 mm per jaar wordt voldoende geacht voor akkerbouw; globaal ontvangt 65% van het land meer dan deze hoeveelheid neerslag. Toch geldt als totaalbeeld voor het land dat de regenval matig tot onvoldoende is voor een doelmatig gebruik van de bodem. In de kustvlakte valt de regen (tot 1200 mm) vooral tussen oktober en maart zodat twee oogsten per jaar plaatselijk mogelijk zijn. Op het centrale plateau is een duidelijk droog seizoen van 7 maanden; het regenseizoen duurt van december tot maart.


Het hooggebergte heeft in het algemeen veel neerslag (1.000-1.600 mm). De plantengroei past zich aan naargelang de terreinhoogte en de neerslag. Savanne- steppelandschap en bos wisselen mekaar af. De temperaturen in Tanzania zijn in het algemeen vrij matig en het aantal uren zon is groot: meer dan 3000 uur per jaar is geen uitzondering. De kustzone en het bekken van het Victoria-meer zijn het ganse jaar door erg vochtig.


De periode van het grote regenseizoen, april tot mei is zeker te mijden. Het korte regenseizoen in november - december is wel een druk bereisde periode. Van juni tot en met oktober en van januari tot en met maart zijn de droge en dus ook de beste periodes. Voor de beklimming van de Kilimanjaro maakt het niet veel uit. Na het regenseizoen ligt er uiteraard meer sneeuw op de berg en hierdoor is het vaak gemakkelijker omhoog te stappen dan anders in het steengruis waarbij men telkens weer iets terug naar onderen schuift. Natuurlijk is het dan ook wel veel kouder. Een volle maan bij de beklimming is handig meegenomen. Hoe korter voor het grote regenseizoen hoe warmer het wordt. In het droogseizoen zijn de drinkvoorraden voor de dieren beperkt zodat je de beesten meer samen ziet. De Gnoes (Wildebeest) trekken vanaf halfweg september naar het groenere noorden van de Serengeti of Masaai Mara in Kenya. Juist na het regenseizoen ziet alles mooi groen maar een nadeel is dan weer dat je met moeite de beesten vindt.


Zowel Yahoo , CNN als BBC geven de weersvoorspelling en de waarnemingen voor Tanzania.


Munt - koers - Visa - Master Card


De officiële munt is de Tanzaniaanse Shilling of Shilingi: afgekort TSH. De meeste vreemde munten, maar vooral de Euro, de US dollar en de reischeques worden aanvaardt in de banken en wisselkantoren vande grote steden en toeristische centra. Kredietkaarten worden zelden aanvaard en geven een slechte wisselkoers. De banken hebben meestal ook geen geldautomaten. Sommige kredietkaartmaatschappijen hebben wel vertegenwoordigers in de grote steden waar geld kan opgevraagd worden maar alleen in Tanzaniaanse Shilling.


1 Euro = 2.499 TSH / 1 USD = 2.232 TSH (wisselkoers op 24 maart 2016)


Voor meer "up to date" informatie over de koersen ga naar:Oanda

In Arusha staan aan bepaalde banken (Chartered Standard Bank, Barclay Bank enz..) geldautomaten (ATM) waar men met een credietkaart geld uit de muur kan halen dit zijn uiteraard Tanzaniaanse shillings. Het gebeurd wel vaak dat deze toestellen niet werken houb daar rekening mee.


Fotograferen


Fotograferen is op de meeste plaatsen toegestaan, behalve bij militaire installaties, politieposten, treinstations, regeringsgebouwen en vliegvelden. Het is natuurlijk van zelfsprekend dat bij het fotograferen van personen men altijd om de toestemming te vraagt. Het is belangrijk om je filmen en batterijen zelf mee te brengen. Breng ook de lege batterijen mee terug naar Belgie.


Alcohol


Tanzania heeft zelf een aantal brouwerijen. Het bier is van goede kwaliteit. Gezien een groot gedeelte van de bevolking van Zanzibar Moslim is kan men in een aantal hotels geen alkoholische dranken krijgen.


Shopping


De meeste winkels zijn open van 08:30 tot 12:00 en van 14:00 tot 18:00


Binnenlands transport


Het meest gebruikte vervoermiddel is de terreinwagen. Om lange afstanden te overbruggen kan men gebruik maken van expressbussen en kleine vliegtuigen. In het binnenland zijn verschillende kleine vliegvelden en landingspistes.Een overtocht naar Zanzibar kan gebeuren met een ferryboot vanuit Dar-Es-Salam of met een klein vliegtuig vanuit Arusha.


Fooien


Fooien zijn niet verplicht maar een fooi van 10% is niet ongebruikelijk. Autobestuurders en gidsen krijgen meestal een fooi die ligt tussen de 12 en 17 Euro per dag. Te hoge fooien kunnen problemen geven voor de volgende klanten dus probeer probeer de gulden middenweg te vinden.


Tijdsverschil


Tanzania loopt drie uur voor op de GMT tijd. Dat wil zeggen dat wij een tijdsverschil hebben van +1 uur in de zomer en +2 uur in de winter. M.a.w. indien het in de zomer 12 uur is in Belgie is het 1 uur in de namiddag in Tanzania.


Visum - Internationaal Vaccinatiebewijs - Inentingen


Een visum voor Tanzania is te bekomen bij de Ambassade van Tanzania Louizalaan 363, bus 19 1050 Brussel. Het duurt enkele dagen en kost 48 Euro voor maximum 3 maanden. Er wordt eveneens een pasfoto en een bewijs van het reisagentschap gevraagd i.v.m. de geboekte vlucht. Om onze deelnemers ten dienste te staan zorgen wij zelf voor de visa, wij verwachten dan wel dat zij tijdig hun reispas en een pasfoto tijdig opsturen.

Het internationaal vaccinatiebewijs (gele boekje) is niet meer verplicht maar mensen die naar Tanzania reizen via een land waar gele koorts heerst moeten gevaccineerd zijn voor ze Tanzania binnenkomen.


Verkeer


Het verkeer gebeurd zoals o.a. in Engeland links. Een internationaal rijbewijs is verplicht.Indien je er alleen op uittrekt zorg dan voor de nodige reservewielen, gereedschap, goedwerkende krik, supplementaire benzine en water.


to top